prvá strana

 

 

 

Srdečne Vás vítame na stránkach Slovenskej katolíckej misie v Bazileji.

Je to pre nás nová skúsenosť, vypracovať a udržiavať tieto stránky.

Preto Vás prosíme o trpezlivosť, ked' to hned' od samého začiatku

nebude perfektné...

Sv.omšu v Bazileji mávame každú nedeľu večer o 18.00 hodine v kostole

sv.Antona. Sv.omša v Berne sa koná každú druhú a štvrtú sobotu v

mesiaci v krypte kostola Dreifaltigkeit o 17.30 hodine.

Misionár Ján Bernadič je zároveň miestnym farárom farnosti sv.Antona v

Bazileji. Kostol sv. Antona a súčasne sídlo misie sa nachádza na ulici

Kannenfeldstrasse 35.

Toto sú zatiaľ tie najzákladnejšie informácie. Sme si vedomí, že musíme

používať aj túto možnosť informácie a komunikácie. Na druhej strane

žiadna internetová stránka nenahradí osobný kontakt a návštevu misie

alebo sv.omše. Preto sa na jednej strane veľmi tešíme, že nám moderná

technika túto možnosť ponúka, ale naša radosť bude ešte väčšia, ked' sa

budeme pravidelne stretávať na našich bohoslužbách a misijných

podujatiach.

 

kde nás nájdete

fotogaléria

kontakt

 

posledná aktualizácia 18.12.2003